FOR STAFF, LEADERS AND MANAGERS

INTRODUCTION

Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN không ngừng nâng cao chất lượng về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các dịch vụ khác nhằm hướng tới mục tiêu trở thành một trường đại học định hướng nghiên cứu ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh. Gắn với chiến lược chung của ĐHQGHN về phát triển đại học đổi mới sáng tạo, tăng cường quốc tế hóa, Trường Đại học Kinh tế đã phát triển nhiều chương trình đào tạo mới đáp ứng nhu cầu của xã hội nhằm đưa Nhà trường trở thành trung tâm tri thức của quốc gia, khu vực và toàn cầu, trong đó bao gồm nhiều khóa học ngắn hạn thiết yếu cho cán bộ, lãnh đạo và nhà quản lý các tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn với các chuyên gia hàng đầu trong từng lĩnh vực, giúp doanh nghiệp giải nhiều bài toán thực tế. Thông tin chi tiết về các chương trình đào tạo ngắn hạn dành cho cán bộ, lãnh đạo, nhà quản lý xem tại đây.