OFFICE OF POLITICS AND STUDENT AFFAIRS

Ngô Tôn Phương Cầm

08:35 21/12/2021

Chuyên viên

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Năm sinh: 1997

Học vị: Cử nhân

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Đức

Email: camntp@vnu.edu.vn 

Điện thoại: (84-24) 37547506

TIỂU SỬ VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Ngô Tôn Phương Cầm tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN. Được đánh giá là một chuyên viên đa năng với kĩ năng sử dụng thành thạo 02 ngôn ngữ là tiếng Đức (bậc 5) và tiếng Anh (IELTS 7.0). Phương Cầm đã có thời gian làm cộng tác viên hỗ trợ công tác tư vấn tuyển sinh tại Viện ISECI và Trung tâm CITE, Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN; nhân viên chăm sóc khách hàng nước ngoài tại doanh nghiệp tư vấn quốc tế và phụ trách công tác hành chính tại tổ chức tài chính lớn ở Việt Nam.

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Cử nhân ngành Ngôn ngữ Đức, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (năm 2021).